Kütüphaneden İmren&Ahmet Tüzün Kütüphanesi /cgi-bin/koha/opac-main.pl Ahmet Tüzün Arşiv Çalışmaları <p>Ahmet T&uuml;z&uuml;n Arşiv &Ccedil;alışmaları</p> <p>&ldquo;Arşiv ilkin, söylenebilen şeyin ilkesi, ifadelerin bireysel olaylar olarak ortaya çıkışını yöneten sistemdir.&rdquo; Foucault</p> <p>Yıl d&ouml;n&uuml;mleri, aradan ge&ccedil;en bir yıl i&ccedil;inde, kaybettiklerimiz adına yaptığımız &ccedil;alışmaları yeniden g&ouml;zden ge&ccedil;irmemize vesile oluyor. Yaşama veda edenlerin, arkasında bıraktıkları k&uuml;lt&uuml;rel mirasa sahip &ccedil;ıkabildiğimiz ve s&uuml;rekliliğini devam ettirebildiğimiz zaman, bizim varlığımız da anlam kazanıyor. Par&ccedil;alanmış bir ge&ccedil;mişi, b&uuml;t&uuml;n halinde tutabilmenin m&uuml;cadelesi, yaşam direncimizi ayakta tutuyor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ge&ccedil;en bir sene i&ccedil;inde, Ahmet T&uuml;z&uuml;n, dolayısıyla aile arşivimiz i&ccedil;in planladığım &ccedil;alışmalar, kız kardeşimi kaybetmenin verdiği sarsıntıyla istediğim şekilde ilerleyemedi, deyim yerindeyse acılar &uuml;st &uuml;ste geldi.</p> <p>Geriye d&ouml;n&uuml;p baktığımda, k&uuml;t&uuml;phanenin arşivlenmesi, kataloglamasının yapılabilmesi i&ccedil;in bir sistem kurmamızın &ouml;nemli bir adım olduğuna inanıyorum. K&uuml;t&uuml;phanenin adını; imrenahmetuzunkutuphanesi.org/ imrenahmettuzunlibrary.org olarak belirledim. S&ouml;z konusu sistem, kitabın bibliografik bilgilerinin (marc bilgileri)girilerek, kataloglamayı sağlıyor. İstenildiği takdirde, iki farklı şube a&ccedil;ılarak, kitaplarımızın adımıza arşivlenmesi m&uuml;mk&uuml;n olabilecek. Bu sistemin y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girebilmesi, bilgi ve belge y&ouml;netimi mezunu bir k&uuml;t&uuml;phaneciyle &ccedil;alışmayı zorunlu kılıyor.</p> <p>K&uuml;t&uuml;phane&rsquo;nin t&uuml;rlere ayrılması, dergilerin manuel olarak arşivlenmesi b&uuml;y&uuml;k oranda tamamlamış bulunuyor. Dergilerin manuel arşivlenmesi, kataloglama esnasında b&uuml;y&uuml;k bir kolaylık sağlayacaktır. Dergilerin izinde, Ahmet T&uuml;z&uuml;n yazılarının &ccedil;oğu tespit edildi, listesi &ccedil;ıkarıldı, yerel dergi ve gazetelerde yayımlanmış kent ve kent k&uuml;lt&uuml;r&uuml; &uuml;zerine yazılar ile edebiyat dergilerinde yayımlanmış şiir &ccedil;evirileri, eleştiri yazıları ve Sempozyum bildirileri kitaplaşmayı bekliyor.</p> <p>Bir arşivin tasnif edilmesi s&uuml;recinin, bug&uuml;nden yarına tamamlanıp bitirilecek bir iş olduğunu d&uuml;ş&uuml;nemeyiz. Uzun soluklu, sabır gerektiren ve derinlemesine bir &ccedil;alışmayı zorunlu kılıyor. Yazarların kişisel tarihleri ve &ccedil;alışmalarına g&uuml;n ge&ccedil;miyor ki yeni bir yazı, bilgi ve belge eklenmesin.</p> <p>Edebi ve k&uuml;lt&uuml;rel mirasımızın geleceğe aktarılması i&ccedil;in daha ciddi &ccedil;abalar g&ouml;stermem ve kurumsallaşma y&ouml;n&uuml;nde adım atmam gerekiyor.</p> <p>Kişisel gayretlerimi anlayarak, bana destek olan kişi ve kurumlara teşekk&uuml;r ediyor, edebiyata ve sanata verilecek desteğin k&uuml;lt&uuml;rel birikimimize değer katacağına, gelecek nesiller i&ccedil;in bir kazanım olacağına inanıyorum.</p> <p>İmren T&uuml;z&uuml;n</p> <p><img src="http://imrenahmettuzunkutuphanesi.org/uploaded-files/AHMET_TÜZÜN.jpeg" alt="" width="300" height="300" /></p>