Kütüphaneden İmren&Ahmet Tüzün Kütüphanesi /cgi-bin/koha/opac-main.pl 8.Türkiye Yayıncılık Kurultayı’ndan İzlenimler <p>Kitapla tanışmam, 1970&rsquo;li yılların ilk başında Sabahattin Ali&rsquo;nin &ldquo;Kuyucaklı Yusuf&rdquo; romanıyla olmuştu. O zamanlar bir kitabın nasıl yayımlandığı, k&uuml;nyesi ve bize nasıl ulaştığı konusunda bilgi sahibi değildim bir &ouml;ğrenci olarak.</p> <p>Lise yıllarımda, Yurdag&uuml;l Gen&ccedil;ler&rsquo;in kitaplığında d&uuml;nya klasikleriyle karşılaşmam okuma sevgimin oluşmasında &ouml;nemli bir etmendir. Ancak, yayıncılık konusu hala ilgi alanım i&ccedil;inde değildi, asıl olan okumaktı benim i&ccedil;in.</p> <p>Ahmet T&uuml;z&uuml;n&rsquo;le karşılaşmam, kitabın bir nesne olarak nasıl kotarıldığı, bir kitabın bibliyografik bilgileri, onun kitabı inceleyişi, benim i&ccedil;in ikinci bir okul gibidir. Ortak tutkumuz kitap, g&uuml;n ge&ccedil;tik&ccedil;e bir k&uuml;t&uuml;phane kurmaya y&ouml;neltti bizi. Hazırlık aşamasında Ahmet T&uuml;z&uuml;n hayata veda etti, dolayısıyla ortak tutkumuzun sorumluluğunu alarak, arşivimizde bulunan kitapları kataloglamak i&ccedil;in yola &ccedil;ıktığımda, kitap basımının, &ouml;zellikle kitabın bibliyografik bilgilerinin ne kadar &ouml;nemli olduğunu deneyimle &ouml;ğrenmiş oldum. Bu s&uuml;re&ccedil;te, pek &ccedil;ok hatayla karşılaştık, hata arayıcısı konumuna d&uuml;şmeyeceğimi bilsem bir listesini yapmak isterdim.</p> <p>8.T&uuml;rkiye Yayıncılar Kurultayı&rsquo;nın 26-27 Nisan 2018&rsquo;de ger&ccedil;ekleşeceği haberini okuyunca, k&uuml;t&uuml;phanecilikle ilgili boyutu da olabilir d&uuml;ş&uuml;ncesiyle izlemeye karar verdim. Yapı Kredi K&uuml;lt&uuml;r Sanat - Loca&rsquo;da 26 Nisan 2018&rsquo;de saat 10:00&rsquo;da başlayan Kurultay&rsquo;ın a&ccedil;ılış konuşması T&uuml;rkiye Yayıncılar Birliği İkinci Başkanı Fahri Aral, T&uuml;rkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocat&uuml;rk ve İstanbul Bilgi &Uuml;niversitesi Rekt&ouml;r Yardımcısı Prof.Dr. Koray Akay tarafından yapılmış, konuşmalara yetişemedim.</p> <p>Konuk Konuşmacı Martjin David&rsquo;in &ldquo;Kitap&rsquo;ta Sabit Fiyatı Korumak: Hollanda Deneyimi&rdquo; başlıklı konuşmasında, Hollanda hukukunda kitap nedir? sorusuna verdiği cevapta, &ldquo;dil, başlık, kağıt ve basım&rdquo; anlamına geldiğini vurguladıktan sonra, sabit fiyat nasıl belirlenir, sabit fiyat nasıl yapılır sorularına a&ccedil;ımlama getirdi ve sabit kitap fiyatı yasasının politik-k&uuml;lt&uuml;rel bir ara&ccedil; olduğunu vurguladı. Yayıncılık kadar dağıtımcılık sistemi &uuml;zerine de bilgi verdi. Hollanda&rsquo;da merkezi bir kitabevi bulunuyormuş, yayımlanan her kitap,- b&uuml;y&uuml;k, k&uuml;&ccedil;&uuml;k yayınevi ayırdımı olmaksızın-, merkezi kitabevine g&ouml;nderiliyor ve dağıtımı buradan yapılıyormuş. Bu bakımdan, k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir yayınevinin yayımladığı bir kitap da eşit bir şekilde okuyucuya ulaşma fırsatı buluyormuş.</p> <p>T&uuml;rkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocat&uuml;rk&rsquo;&uuml;n y&ouml;nettiği 1. Oturum&rsquo;da, &ldquo;Kitapta Sabit Fiyata Neden İhtiya&ccedil; Var?&rdquo; konusunu, Metis Yayınları&rsquo;ndan Semih S&ouml;kmen, Arkadaş Kitabevi&rsquo;nden Cumhur &Ouml;zdemir, Turizm ve K&uuml;lt&uuml;r Bakanlığı, Rekabet Kurumu&rsquo;ndan Ayşe &Ouml;zlem Uzun ele aldılar. Cumhur &Ouml;zdemir&rsquo;in Almanya ve T&uuml;rkiye&rsquo;den verdiği kitabevi ve yayıncı sayısı kıyaslaması dikkate değerdi. Almanya&rsquo;da yirmi beş bin kitabevi varken, T&uuml;rkiye&rsquo;de &uuml;&ccedil; bin kitabevi bulunduğu, T&uuml;rkiye&rsquo;de bu sayının son yıllarda gittik&ccedil;e azaldığı vurgulandı. Ayşe Uzun, sabit kitap uygulamasının rekabet yasası a&ccedil;ısından zorluklarını dile getirdi, Yayıncılar Birliği&rsquo;nin sabit fiyatın gerekliliği konusunda, Rekabet Kurumu&rsquo;na başvurmaları halinde değerlendirilebileceğini s&ouml;yledi.</p> <p>EDItEUR Y&ouml;netici Direkt&ouml;r&uuml; ve Baş Veri Mimarı Graham Bell&rsquo;in &ldquo;Yayıncılık Standartları ve Tedarik Zinciri&rdquo; başlıklı konuşması benim a&ccedil;ımdan kayda değerdi. Konuşmasına, EDItEUR&rsquo;un kar amacı g&uuml;tmeyen bir kuruluş olduğu, merkezinin Londra&rsquo;da, d&uuml;nya &ccedil;apında yayıncıların, k&uuml;t&uuml;phanelerin, altyazı ajanslarının &uuml;yelerinin olduğunu s&ouml;yledi. Kitabın bibliyografik bilgileri, pazarlama ve tedarik zinciri i&ccedil;in geliştirdikleri &ldquo;ONIX&rdquo; sistemini ve meta verilerinde hangi bilgilere yer verileceğini anlattıktan sonra, ONIX'in T&uuml;rkiye Yayıncılar Birliği tarafından T&uuml;rk&ccedil;eleştirilerek yayıncıların kullanabileceği hale getirdiğini s&ouml;yledi. Bu sistem, Dewey ve LCC gibi ONIX'in de k&uuml;t&uuml;phanelerce kullanılabileceğini belirtti. Graham Bell&rsquo;in konuşması i&ccedil;in hazırladığı tanıtım linkini kendisinin izniyle ekliyorum. https://www.dropbox.com/s/zf6g119ek7n7h7h/GrahamBell.pdf?dl=0</p> <p>&ldquo;Yayıncılık Standartları ve Yayıncılıkta Yeni Dağıtım Modelleri&rdquo; başlıklı 2. Oturum&rsquo;un y&ouml;neticiliğini Koray Se&ccedil;kin yaptı. Konuşmacılar Ayda Per&ccedil;in, Yayın Standartları ve Derleme Şube M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, Mustafa Aksoy - Bulut Yayınları, Murat Bahadır &ndash;Emek Dağıtım, Emel Azdemit &ndash; Punto Dağıtım.</p> <p>Ayda Per&ccedil;in, Yayın Standartları&rsquo;nı ISBN,ISSN,ISMN,ISNI belirttikten sonra, Yayın standartlarından monograflar i&ccedil;in kullanılan ISBN&rsquo;nin ilk kez 1987 yılında; s&uuml;reli yayınlar i&ccedil;in ise 1993 ISSN verilmeye başlandığını, y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdikten sonra ISBN ve ISSN alımının 2006&rsquo;da bir Tebliğ ile zorunluluktan &ccedil;ıkarıldığını s&ouml;yledi. Zorunluluğu kaldırılmasına rağmen, ISBN ve ISSN&rsquo;nin &uuml;cretsiz oluşu ve satış kanalları, k&uuml;t&uuml;phaneler ve bilgi merkezlerinde kontrol mekanizması olarak kullanılması olduğunu vurguladı. ISMN ve ISNI&rsquo;nin hen&uuml;z yeteri kadar uygulamaya ge&ccedil;irilemediğini, Bakanlık olarak, &ouml;zellikle ISNI&rsquo;nin kullanılmasını beklediklerini s&ouml;yledi. Daha sonra, Yayıncılıkla ilgili e-devlet &uuml;zerinden başvuruların yapılabildiğini, daha &ouml;nce bir adet istedikleri dergilerin e-mail yoluyla, PDF olarak kendilerine iletilme yolu bulunduğunu hatırlattı.</p> <p>Per&ccedil;in, K&uuml;t&uuml;phanecilikten geldiğini, bu nedenle kitapların kataloglanması esnasında pek &ccedil;ok hatalarla karşılaşıldığını, bunun ortadan kalkması i&ccedil;in, Yayıncıların, kitabın basımından &uuml;&ccedil; ay &ouml;nce t&uuml;m bilgilerinin kendilerine iletilmesinin standardizasyona &ouml;nemli katkısı olacağını s&ouml;yledi. Yayıncılar ise itiraz ettiler, kitap basıldıktan sonra yapılmasının doğru olacağını, Kenan Kocat&uuml;rk ise bu konunun gelecekte Bakanlıktan &ccedil;ok Yayıncılar Birliği&rsquo;nin işi olması gerektiğini s&ouml;yledi.</p> <p>Emek Dağıtım&rsquo;dan Murat Bahadır, portf&ouml;ylerinde y&uuml;z seksen &uuml;&ccedil; bin kitap bulunduğunu belirtti. G&ouml;sterdiği videoda bir kitap dağıtım şirketinin &ccedil;alışma sistemini g&ouml;rm&uuml;ş olduk. Punto&rsquo;dan Emel Azdemir, Punto dağıtım olarak Anadolu&rsquo;da a&ccedil;ılan metrekaresi b&uuml;y&uuml;k kitabevlerinin artmakta olduğunu vurguladı.</p> <p>T&uuml;rkiye&rsquo;de yayıncı &ndash; dağıtımcı arasında &ccedil;alışma sisteminin nasıl işlediği &uuml;zerine de bilgi verildi. %42 ile % 65 arasında değişen fiyatlarla yayıncının dağıtımcıya kitabı verdiğini, ancak kitaptan elde edilen gelirin geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;n&uuml;n olduk&ccedil;a gecikmeli olduğunu, bunun da yayınevlerini zorladığı vurgulandı.</p> <p>Mustafa Aksoy ise, butik yayıncılığın Bakanlık tarafından desteklenmesi gerektiğini, k&uuml;lt&uuml;rel değişim ve farklılığın sağlanabilmesi i&ccedil;in butik yayıncılığın sistemin i&ccedil;inde kalması gerektiğini s&ouml;yledi.</p> <p>Kitap kataloglaması yaptığımız i&ccedil;in Ayda Per&ccedil;in&rsquo;in dile getirdiği zorlukları biliyorum, haklı tarafları var. &Ouml;te yandan yayıncıların kaygılarını da anlıyorum, yayıncılığın daha bağımsız olması gerektiği g&ouml;r&uuml;şlerine katılıyorum.</p> <p>27 Nisan 2018, Cuma g&uuml;n&uuml; iki oturumu izleme olanağı buldum. &ldquo;Yayıncılıkta Sans&uuml;r ve Otosans&uuml;r&rdquo; başlıklı Oturum, Mine Soysal y&ouml;neticiliğinde ger&ccedil;ekleşti. Konuşmacılar ise, Fulya Alko&ccedil;- Kor Kitap, İrfan Sancı &ndash; Sel Yayıncılık, Hamide Yiğit &ndash; araştırmacı Yazar, Asya &Ccedil;ağlar-Kelime Yayınları.</p> <p>Sel Yayıncılık&rsquo;tan İrfan Sancı, 2011 yılında yayımladıkları Beat Kuşağı&rsquo;nın &ouml;nde gelen isimlerinden William S. Burroughs&rsquo;un &ldquo;Yumuşak Makina&rdquo; (Soft Machine) adlı kitabın sans&uuml;r&uuml; nedeniyle yaşadığı dava s&uuml;reci ve Anayasa Mahkemesi&rsquo;ne g&ouml;t&uuml;r&uuml;lmesi ve mahkemenin kendilerini haklı bularak &uuml;&ccedil; bin lira tazminat &ouml;denmesine karar verilmesi s&uuml;recini anlattı. Hamide Yiğit, Felsefe &ouml;ğretmeni olduğu okulda bir &ouml;ğrenci velisinin kendisini şikayeti &uuml;zerine yaşadığı mahkeme s&uuml;recini, yazdığı her yazıda sans&uuml;re uğrama tedirginliği yaşadığını, bu nedenle Avukatlarına danıştığını anlattı. Asya &Ccedil;ağlar ise &Ccedil;ocuk kitapları yayıncılığında sans&uuml;r &uuml;zerine konuştu. Bu oturumun sonunda, Mine Soysal, bir &ouml;zeleştiri yaptı ve yayıncılık sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n kendi i&ccedil;ine kapalı olduğunu, kitabevleri, k&uuml;t&uuml;phaneler ve okuyucularla daha &ccedil;ok bir araya gelinmesi gerektiğini s&ouml;yledi.</p> <p>Son Oturum,&ldquo; Dijitalleşmenin Yayıncılığa Yansımaları: &Ccedil;arpıcı Uygulamalar&rdquo;ın y&ouml;neticiliğini T&uuml;rkiye Yayıncılar Birliği Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi Mustafa Nemutlu yaptı. Konuşmacılar; Tan &Ccedil;ağlayan-&Ccedil;ağlayan Kitabevi, Kıvan&ccedil; &Ccedil;ınar &ndash; Informascpoe, Oytun &Ccedil;etin &ndash; Teknolist, Berk İmamoğlu &ndash;Storytell</p> <p>Kıvan&ccedil; &Ccedil;ınar, ilk bilgisayardan g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar değişen teknolojideki yenilikleri g&ouml;rsellerle hatırlattı bize. İlk bilgisayar bir odayı kaplıyormuş neredeyse, gittik&ccedil;e k&uuml;&ccedil;&uuml;lm&uuml;ş. Telefonda ise &ccedil;evirmeli telefonlardan cep telefonlarına kadar değişimi g&ouml;rselleştirmiş. Ayrıca geliştirdikleri Turcademy&rsquo;nin &ouml;ne &ccedil;ıkan &ouml;zellikleri &uuml;zerine bilgi verdi. Bunlardan bazıları; Zaman, mekan ve cihaz bağımsız elektronik kitaplara erişim imkanı, Yayınevleri i&ccedil;in dağıtım kanalı ve kullanıcı beklentilerini karşılama imkanı, Marc kayıtlarının temini ve k&uuml;t&uuml;phanelerde hızlı bir şekilde kitapları kataloglama ve kullanıcılara sunma imkanı. Oytun &Ccedil;etin, normal baskı ile dijital baskının farklılık ve olanaklarına yer verdiği konuşmasında, kişiye &ouml;zel kitap yapma olanağından bahsetti. &Ouml;zellikle okullarda sınav sistemlerinin dijital baskısı, bu baskıların kullanıldıktan sonra atılmasına dikkat &ccedil;ekti. Berk İmamoğlu ise &ldquo;Seslenen Kitap&rdquo; projesini nasıl hayata ge&ccedil;irdiklerini anlattı, profesyonel kişilerin kitapları okuduğunu, arabada, yolda , seyahatte &ldquo;seslenen kitap&rdquo;ın dinlenilebileceğini, yeni bir olanak olduğunu vurguladı.</p> <p>8.T&uuml;rkiye Yayıncılık Kurultayı, yazar, yayıncı, dağıtımcı ve okur ağının birbirinin ayrılmaz bir par&ccedil;ası olduğunu, T&uuml;rkiye&rsquo;de yayıncılıkta kitabın standartlaşmasının elzem olduğunu, yayıncı-dağıtımcı ağının adil bir şekilde kurulmasının elzem olduğunu hatırlattı bize.</p> <p>Dijital &ccedil;ağda, kitabın bibliyografik bilgilerinin &ccedil;ok iyi bir şekilde yayına hazırlanmasının, kitabın k&uuml;resel &ouml;l&ccedil;ekte ulaşılabilirliği a&ccedil;ısından &ouml;nem taşıdığı aşikar. Sabit kitap fiyatı uygulaması, yayıncılar kadar okuyucular i&ccedil;inde yararlı olacaktır, Avrupa&rsquo;da uygulanabilen bir sitem bizde de y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe koyulmalıdır.</p> <p>Yayıncılar Birliği&rsquo;nin iki yılda bir d&uuml;zenlediği Kurultay&rsquo;ın, 2020&rsquo;de ger&ccedil;ekleşeceğini hatırlatarak, 8.Kurultay&rsquo;ın sonu&ccedil; bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılmasının yayın d&uuml;nyasına yeni a&ccedil;ılımlar getirmesi a&ccedil;ısından &ouml;nemli buluyorum.</p> <p>&nbsp;</p> <p>İmren T&uuml;z&uuml;n</p>