Kütüphaneden İmren&Ahmet Tüzün Kütüphanesi /cgi-bin/koha/opac-main.pl Ahmet Tüzün Arşiv Çalışmaları <p>Ahmet T&uuml;z&uuml;n Arşiv &Ccedil;alışmaları</p> <p>&ldquo;Arşiv ilkin, söylenebilen şeyin ilkesi, ifadelerin bireysel olaylar olarak ortaya çıkışını yöneten sistemdir.&rdquo; Foucault</p> <p>Yıl d&ouml;n&uuml;mleri, aradan ge&ccedil;en bir yıl i&ccedil;inde, kaybettiklerimiz adına yaptığımız &ccedil;alışmaları yeniden g&ouml;zden ge&ccedil;irmemize vesile oluyor. Yaşama veda edenlerin, arkasında bıraktıkları k&uuml;lt&uuml;rel mirasa sahip &ccedil;ıkabildiğimiz ve s&uuml;rekliliğini devam ettirebildiğimiz zaman, bizim varlığımız da anlam kazanıyor. Par&ccedil;alanmış bir ge&ccedil;mişi, b&uuml;t&uuml;n halinde tutabilmenin m&uuml;cadelesi, yaşam direncimizi ayakta tutuyor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ge&ccedil;en bir sene i&ccedil;inde, Ahmet T&uuml;z&uuml;n, dolayısıyla aile arşivimiz i&ccedil;in planladığım &ccedil;alışmalar, kız kardeşimi kaybetmenin verdiği sarsıntıyla istediğim şekilde ilerleyemedi, deyim yerindeyse acılar &uuml;st &uuml;ste geldi.</p> <p>Geriye d&ouml;n&uuml;p baktığımda, k&uuml;t&uuml;phanenin arşivlenmesi, kataloglamasının yapılabilmesi i&ccedil;in bir sistem kurmamızın &ouml;nemli bir adım olduğuna inanıyorum. K&uuml;t&uuml;phanenin adını; imrenahmetuzunkutuphanesi.org/ imrenahmettuzunlibrary.org olarak belirledim. S&ouml;z konusu sistem, kitabın bibliografik bilgilerinin (marc bilgileri)girilerek, kataloglamayı sağlıyor. İstenildiği takdirde, iki farklı şube a&ccedil;ılarak, kitaplarımızın adımıza arşivlenmesi m&uuml;mk&uuml;n olabilecek. Bu sistemin y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girebilmesi, bilgi ve belge y&ouml;netimi mezunu bir k&uuml;t&uuml;phaneciyle &ccedil;alışmayı zorunlu kılıyor.</p> <p>K&uuml;t&uuml;phane&rsquo;nin t&uuml;rlere ayrılması, dergilerin manuel olarak arşivlenmesi b&uuml;y&uuml;k oranda tamamlamış bulunuyor. Dergilerin manuel arşivlenmesi, kataloglama esnasında b&uuml;y&uuml;k bir kolaylık sağlayacaktır. Dergilerin izinde, Ahmet T&uuml;z&uuml;n yazılarının &ccedil;oğu tespit edildi, listesi &ccedil;ıkarıldı, yerel dergi ve gazetelerde yayımlanmış kent ve kent k&uuml;lt&uuml;r&uuml; &uuml;zerine yazılar ile edebiyat dergilerinde yayımlanmış şiir &ccedil;evirileri, eleştiri yazıları ve Sempozyum bildirileri kitaplaşmayı bekliyor.</p> <p>Bir arşivin tasnif edilmesi s&uuml;recinin, bug&uuml;nden yarına tamamlanıp bitirilecek bir iş olduğunu d&uuml;ş&uuml;nemeyiz. Uzun soluklu, sabır gerektiren ve derinlemesine bir &ccedil;alışmayı zorunlu kılıyor. Yazarların kişisel tarihleri ve &ccedil;alışmalarına g&uuml;n ge&ccedil;miyor ki yeni bir yazı, bilgi ve belge eklenmesin.</p> <p>Edebi ve k&uuml;lt&uuml;rel mirasımızın geleceğe aktarılması i&ccedil;in daha ciddi &ccedil;abalar g&ouml;stermem ve kurumsallaşma y&ouml;n&uuml;nde adım atmam gerekiyor.</p> <p>Kişisel gayretlerimi anlayarak, bana destek olan kişi ve kurumlara teşekk&uuml;r ediyor, edebiyata ve sanata verilecek desteğin k&uuml;lt&uuml;rel birikimimize değer katacağına, gelecek nesiller i&ccedil;in bir kazanım olacağına inanıyorum.</p> <p>İmren T&uuml;z&uuml;n</p> <p>&nbsp;</p> Bellek ve Hatıra <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;<span style="font-size: 14.0pt;">Bellek ve Hatıra</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal">Yunanlı şair Kavafis, &ldquo; Şehir&rdquo; adlı şiirinde, &ldquo; Başka bir şehir bulamazsın/ Burada kocayacaksın/Bu şehir arkandan gelecek&rdquo;, derken, bir insanın yaşadığı kentle sınırlı kalacağını, orada yaşlanacağını kast etmiyor, ş&uuml;phesiz. Bir kentte kocamak ya da bir kentin sizin arkanızdan gelmesi bellektir aynı zamanda.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Doğduğumuz, yaşadığımız coğrafyalara bug&uuml;nden bakmaktır. Belleği ilişkilendirmenin, harekete ge&ccedil;irmenin iki yolu vardır.: Hatıralar ve arşivleme. Birincisine bakarsak, hatıralar &ouml;zneldir, tekildir. Bazen, olmamışı olmuşun, olmuşu olmamışın yerine koyarız. Şimdiden, ge&ccedil;mişe yolculuklar her zaman doğru olmaz. Yanıltıcıdır. Arşiv ise soğuktur; dosyaları, b&uuml;rokrasiyi &ccedil;ağrıştırır bizlere.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Bireye, kişiye, ait bellekten, kent belleğine gitmenin yolu yok mudur peki? .Elbette vardır. Burada, bir kentte yaşayan insanların kentlilik bilinci g&uuml;ndeme gelir. Ge&ccedil;mişi hatıra yığınından kurtarmak, belleği doğru kullanmak, g&uuml;n ışığına &ccedil;ıkarılacak belgelerle m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Sadece bu adımlar da yeterli değildir. Kentin k&uuml;lt&uuml;r-sanat coğrafyası, sanat&ccedil;ıları &ouml;nemli bir işlev g&ouml;r&uuml;rler. Kenti sevmemizi, anlamamızı, bug&uuml;nden ge&ccedil;mişe yolculuğa &ccedil;ıkmamızın ipu&ccedil;larını verir onlar. Ahmet Hamdi Tanpınar&rsquo;ın, &ldquo; Antalyalı Gen&ccedil; Kıza Mektubu&rdquo;nda yazdıklarına bakalım. : &ldquo; &hellip; Yalnız Lise talebesisiniz ve Antalya&rsquo;dasınız. Yani 1918-1919 yılları arasında benim olduğum gibi&rdquo; diyor ve o g&uuml;nleri ş&ouml;yle yansıtıyor Tanpınar: &ldquo; &hellip; Tek başıma geceleri deniz kıyısında, kayalıklarda, hastane başında gezmek hakkım vardı. Denizin iki manzarası beni &ccedil;ıldırtırdı.&rdquo; *&nbsp; Tanpınar&rsquo;ın &ccedil;izdiği Antalya resmi bug&uuml;n nelerin değiştiğini yeterince ortaya koyuyor.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Bellek ve hatıra; bir kentin tarihinin yeniden yapılanmasında iki &ouml;nemli &ouml;gedir.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Kent tarihi,&nbsp; &ldquo; Hatıra avcıları&rdquo;na, ger&ccedil;eği ters y&uuml;z edip bize sunanlara unutulma telaşıyla bu kentin tarihini ve saygın kişilerini alet etmeye kalkışanlara bırakılmayacak kadar değerlidir.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Kısa bir s&uuml;re &ouml;nce a&ccedil;ılan ve Kent M&uuml;zesi&rsquo;ne giden yolu kısaltacak olan &ldquo;Kent Belleği Merkezi&rdquo; elinizdeki belgeleri değerlendirmeyi bekliyor.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;Ahmet T&uuml;z&uuml;n</p> <p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14.0pt;">Son Nokta/27 Haziran &ndash; 03 Temmuz 2007 / &nbsp;Sayı 6 &nbsp; /&nbsp;&nbsp;Sayfa 55</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>